بسم الله الرحمن الرحیم

موفقیتی دیگر برای انجمن تحقیقات فضایی ثریا:

ساخت و آزمایش موفقیت آمیز لاستیک ضد پنچری غیر توپر ( 100% ایرانی)

http://www.aparat.com/v/4Yb96