پرينت

موسسان انجمن تحقیقات فضایی ثریا

نوشته شده توسط هوافضا دات او آر جی. Posted in بدون دسته بندی

به ترتیب حروف الفبا:

      

 شاهین حق نویس

****************************************************** 

 

کمیل زکی خانی

 کمیل زکی خانی

****************************************************** 

 

رسول شمس

******************************************************

 

حسام الدین ملک محمدی

حسام الدین ملک محمدی