یا من له الهواء و الفضاء

دبیرستان های:

علامه حلی 1(چهار راه لشگر)،علامه حلی 2 (شوش)،امام صادق ع (بلوار دریا)، رشد چیذر، امام هادی (ع)، سلام شهید زین الدین، قلم، دانش دیباجی، نیک انجام، جام جم زعفرانیه و...

 

مدارس راهنمایی:

علامه حلی 2 (خیابان هنگام)، علامه حلی 4 (انتهای پیروزی)، دانش قلهک، راهنمایی ولی عصر (عج) و ...

 

دیگر مراکز آموزشی:

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مرکز علوم ستاره شناسی فرهنگسرای نیاوران، فرهنگسرای کوثر کرج